+90-212-706-1010

Bilişim Hukuku Konulu Makaleler

yasadışıi bahis bloke

Yasadışı Bahis Nedeniyle Masak ve Banka Blokesi

Yasadışı Bahis Nedeniyle Banka Blokesi

Yasadışı bahis blokesi işlemleri özellikle 2018 yılı sonrasında 5549 Sayılı Kanunun 19A maddesi kapsamında artış göstermiştir. İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerde yürütülen yasadışı bahis ve kumar oynatma suçu nedeniyle yürütülen soruşturmalar kapsamında binlerce kişinin hesabına bloke konulmuştur. Bunun yanında, ayrıca bahis oynattığı veya aracılık yaptığı iddiasıyla bazı kişilere banka blokesi yanında yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verilmiştir. İzinsiz bahis ve kumar sitelerinde para transferleri EFT ve havale ile yapıldığı için ve bu tür sitelerde oyun oynayan kişiler ile oynatıcılar veya aracılar arasında ister istemez para transfer ilişkisi olduğundan adli makamlar açısından bazen oynatıcı ile oyuncuyu ayırt etmek güç olmaktadır. Nitekim oyuncu olduğu halde oynatıcı veya aracı olduğu şüphesiyle yasal takip altına alınan kişilere bahis bloke işlemleri uygulanmıştır.  Aynı şekilde kumar oynatma ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarında da bloke tedbirinin uygulandığı durumlar söz konusu olabilmektedir.

Bahis ve Kumar Sebebiyle Masak Blokesi

5549 Sayılı Yasanın 19A maddesi maddesi kara para aklanmasına ve suç gelirlerine yönelik paraların transfer veya hesap hareketlerine bloke konulmasını düzenlenmektedir. Buna göre terör, suç gelirlerini veya kara parayı aklama olarak değerlendirilen banka hesaplarına önce bloke (askıya alma) ardından da mahkeme kanalıyla el koyma işlemi yapılabilmektedir.  Son dönemde yasadışı bahis ve kumar oynatan veya hesaplarını bütün suçlarda araç olarak kullandırtan kişilerin hesaplarına Masak blokesi uygulanmaktadır.

MASAK Bloke İşlemine İtiraz

İlgili mevzuatta Masak tarafından konulan blokeye yönelik özel bir itiraz usulü düzenlenmemiştir. Ancak bilişim avukatı olarak Masak tarafından uygulanan bloke ve askıya alma işlemlerine yönelik birtakım hukuki başvuru yolları bulunmaktadır. Yapılacak işlem ise kişin hakkında Masak raporu olup olmadığına göre değişecektir. Bu konuda hukuki destek almak için bilişim avukatı olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Banka Blokesine İşlemine İtiraz

Eğer oyuncu bir kişiye oynatıcı veya aracı olma suçlamasıyla haksız yere bloke gelmişse buna yönelik banka bloke kaldırma ve itiraz işlemi yapılabilmektedir. Ancak banka blokesine itiraz işleminde kişi hakkında sulh ceza mahkemesi tarafından ayrıca verilmiş bir el koyma kararının olup olmadığı son derece önemlidir. Eğer banka blokesine ek olarak kişi hakkında açılmış bir savcılık soruşturması veya sulh ceza mahkemesince verilmiş bir el koyma kararı varsa kuşkusuz durumu daha ciddi olarak değerlendirmek gerekir.

Yurtdışı Çıkış Yasağına İtiraz

Bahis oynatan veya bahis oynatılmasına ya da bahis parasının transferine aracılık eden ya da bu tür suç işlemediği halde işlediği iddiasıyla şahıslar hakkında yurtdışına çıkış yasağı şekilde adli kontrol kararı da verilebilmektedir.