+90-212-706-1010

Bilişim Hukuku Konulu Makaleler

bilişim suçu

Bilişim Suçları ve Bilişim Avukatı

Bilişim Suçları Nelerdir

Bilişim suçları, bilgisayar, akıllı telefon, sunucu (server) gibi bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenen teknik suçlardır. Bilişim suçlarının günümüzde ağırlıklı olarak internet üzerinden işlendiği gözlemlenmektedir. İnternet üzerinden en sık işlenen bilişim suçu türleri şantaj, dolandırıcılık ve bilişim sistemini ele geçirme suçlardır.

Bilişim Suçu Türleri

İnternette Online Dolandırıcılık Suçları

Alışveriş dolandırıcılığı, medyum ve büyü dolandırıcılığı, bahis dolandırıcılığı, sosyal medya dolandırıcılığı, evlilik dolandırıcılığı gibi çok sayıda farklı dolandırıcılık suçu internet üzerinden işlenmektedir.

Bilişim Sistemine Girme Suçları

Web sitesi hesabına, email hesabına veya sosyal medya hesabına izinsiz giriş yapılması, bilişim sistemine hukuka aykırı girme suçu teşkil edecektir.

Bilişim Sistemine Zarar Verme Suçu

Bir bilişim sistemini bozma veya kullanılamaz hale getirme türü eylemler bu bilişim suçu tipi kapsamına girmektedir.

Verilere Zarar Verme Suçu

Bilişim sistemi içinde yer alan verilere yönelik suçlar, örneğin verileri bozma, değiştirme, erişilmez kılma veya yok etme bu suçu oluşturmaktadır.

Haberleşme Gizliliğini İhlal Suçları

Ele geçirilen hesaplardaki email ve mesajların kişinin haberi veya rızası olmaksızın okunması haberleşme gizliliğini ihlal suçu oluşturacaktır.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal

Kişilerin özel hayatına dair görüntülerin, mahrem veya müstehcen fotoğraf ya da videoların internette paylaşılması özel hayat ihlali niteliğinde bir bilişim suçu oluşturacaktır.

Kişiler Verileri Ele Geçirme ve Yayma Suçları

Kişisel veri niteliği taşıyan bilgi ve içeriklerin izinsiz şekilde elde edilmesi ve paylaşılması suçları bu kapsama girmektedir.

Müstehcenlik Suçu

Müstehcenlik suçu ise cinsel içerikli bir bilişim suçu türü olup TCK 226’da düzenlenmiştir. Birtakım hukuka aykırı pornografik içeriklerin bilgisayara yüklenmesi veya internette paylaşılması uygulamada en sık görülen müstehcenlik eylemleridir.

Şantaj Suçu

İnternette en sık işlenen suçlardan birisi de şantaj suçudur. Şantaj suçun farklı çeşitleri olmakla birlikte en sık karşılaştığımız türü, mağdura ait özel görüntülerin internette paylaşılacağı veya müstehcen fotoğraf veya videoların mağdurun yakınlarına gönderileceği tehdidiyle işlenen şantaj suçudur.

Banka Kartı ve Kredi Kartı Suçları

Başkasına ait kart kopyalamak veya başkasının banka kartını veya kredi kartını kullanmak TCK 245’te yazılı banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu teşkil edecektir. Cezası en yüksek olan siber suçlarından başında gelmektedir.

Bilişim Suçları Avukatı

Bilişim suçu avukatı, bilişim suçları nedeniyle açılan savcılık soruşturmalarını ve ceza davalarını takip eden avukat türüdür. Bir bilişim suçları avukatı mağdur tarafın avukatlığını yapabileceği gibi suç şüphesi altında olan kişinin da savunmasını üstlenebilir.